Blooregard, poezja

2 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Bloore­gard.

Sztuka

Spoglądając na wygląd swo­jej duszy,
Widzę za dużo sztucznej tuszy.
Re­duk­cja te­go jest bar­dzo trudna,
Prze­cież życie to pra­ca żmudna.
By­cie sobą to skom­pli­kowa­na rzecz,
Jest jak życie do przo­du ale wstecz,
Dużo rzeczy ro­bimy prze­ciw­ko sobie,
By pokazać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2010, 18:17

* * *

Ja

Jes­tem Łukasz – cham i prostak,
tak zwa­ny pan riposta.
Śmieję się zaw­sze, ze wszystkiego,
po­dob­no na­bijam się z każdego.
Może to i praw­da, nie wiem,
chy­ba nikt nie jest te­go pewien.
Na kar­ku już pra­wie 16 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 maja 2010, 20:41

Blooregard

Blooregard

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność